Integritetspolicy

1. Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om rådande förordning: https://www.datainspektionen.se/

2. Personuppgiftsansvarig

Skärets Krog & Café Goldrest AB 556717-4965 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.

3. När samlar vi in dina personuppgifter?

När du bokar bord hos oss.

När du söker anställning och/eller blir anställd hos oss.

4. Vilka uppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

Vi tar telefonnummer och mailadress vid bokning så att vi kan ha en dialog och komma i kontakt med er ang bokning.

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Skäret lagrar och behandlar era uppgifter.

4.1 Medlem, givare- och insamling

När det gäller behandling i marknadsföringssyfte är den rättsliga grunden intresseavvägning och vårt berättigade intresse är att kunna förmedla information om vår verksamhet.

Du har alltid möjlighet till att invända mot direktmarknadsföring, och behandlingen av dina personuppgifter i detta syfte kommer då upphöra (Se avsnitt 9 om ” Rätten att göra invändningar mot behandling av data”).

4.2 Personal och ideellt arbete

När du söker lediga tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. När en person ansöker om en ledig tjänst hos Skäret samlar vi även in information om sökandens meriter.

Vi kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över.

5. På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen?

Vi lagrar personuppgifter på våra servrar och i molntjänster. De lagrade uppgifterna nås av behörig personal. Åtkomst till din data ges endast till de som behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kommer inte att lämna ut uppgifter till någon.

7. Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Skäret att publicera den uppdaterade policyn på https://skaretskrog.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om vi genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Skäret också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på skaretskrog.se

9. Dina rättigheter

Rätt till tillgång: Du kan som registrerad begära ett så kallat registerutdrag, med information om vilka personuppgifter Skäret behandlar om dig. Önskemålet ska göras skriftligt med underskrift och innehålla uppgifter om namn och personnummer på den registrerade, och skickas till:

Skärets Krog & Café
Goldrest AB
Dataskyddsombud
Sälebådsvägen 41 B
456 51 Smögen

Begäran besvaras inom en månad och registerutdraget sänds via post.

Rätt till rättelse: Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få det rättat genom att kontakta Skäret (se avsnitt 10)

Rätt till radering: Personuppgifter som sparas är förklarat i avsnitt 4, men som registrerad har du rätt att få din data raderad.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot lagen bör du anmäla detta till Skäret snarast, se kontaktinformation i avsnitt 10.

10. Kontaktinformation till Skäret

Har du frågor om Skärets behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Skärets Krog & Café
Dataskyddsombud
Sälebådsvägen 41 B, 456 51 Smögen

E-post: info@skaretskrog.se
Telefon: 0523-323 17

Personuppgifterna (som ovan nämnt) kan komma att användas för direktmarknadsföring och information från Skärets Krog & Café. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta oss på info@skaretskrog.se

11. Säkerhet

Vi arbetar ständigt med att säkerställa att vi skyddar integriteten för alla registrerade. Det säkerhetsarbetet omfattar allt ifrån det fysiska skydd som behövs för våra lokaler och databaser till arbetet med att skydda din personliga data i alla processer och system där den hanteras.

Skäret har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Tack för din tid!